woensdag 18 maart 2015

De Russische opmars in beeld


Dezer dagen is het weer prijsschieten in onze media omdat Rusland (‘Poetin’) militaire oefeningen houdt op zijn grondgebied, inclusief de Krim, en in zijn territoriale en internationale wateren. Van deze oefeningen wordt bij ons, net als alles wat in Rusland gebeurd, verslag gedaan zonder ooit te vermelden dat de druk op dat land van Westerse zijde stelselmatig is opgevoerd en inmiddels een kritische grens heeft bereikt.

bron: US Mission to NATO 

Op de kaart hierboven, afkomstig van de Amerikaanse missie bij de NAVO, is te zien waar op dit moment militaire eenheden van de VS actief zijn, en dan is daar nog niet op meegenomen dat in de uiterste noordpunt van Noorwegen ook grootscheepse manoeuvres worden gehouden.
Naast deze provocerende acties van de VS en de NAVO-landen die er sinds 1991 tegen de afspraken in zijn bijgekomen, wordt ook de voormalige Sovjet-republiek Georgië weer aangemoedigd zich harder tegen Rusland op te stellen door demonstratieve Amerikaanse vlootbezoeken. De Russen reageren met oefeningen en uitspraken die ongetwijfeld bedoeld zijn om de gevaren van deze provocaties te onderstrepen. 

In feite had Rusland al in 2008, toen Georgië de aanval inzette op het afgescheiden Zuid-Ossetië, al duidelijk gemaakt dat de grens bereikt was. Niet alleen werd de Georgische aanval die veel bloedvergieten had veroorzaakt, teruggeslagen, maar Russische speciale eenheden drongen tot diep in het zuiden van het land door om Israëlische drone-bases, ingericht voor een aanval op Iran, te vernietigen. De toenmalige Georgische minister van defensie Kezerasjvili had een Israëlisch paspoort en Rusland wilde de mogelijkheid dat aan zijn zuidgrens een front in een nieuwe westerse aanvalsoorlog zou ontstaan, verhinderen.

Inmiddels is er een akkoord in Oekraïne maar de NAVO-commandant, Generaal Philip Breedlove, blijft oorlogszuchtige uitspraken doen en Rusland beschuldigen van agressie. In het weekblad Der Spiegel, zo schrijft William Pfaff, wordt gemeld dat het Duitse ministerie van buitenlandse zaken bij de NAVO-secretaris-generaal heeft geprotesteerd over deze krijgshaftige uitspraken.

Immers, met zoveel manoeuvres aan de Russische grenzen heeft de NAVO-opperbevelhebber een uitzonderlijke verantwoordelijkheid, want vooral in de Baltische staten zijn er genoeg krachten die een werkelijke provocatie niet uit de weg zullen gaan.

Breedlove’s uitspraken, aldus Pfaff, worden altijd vooraf gefiatteerd door het Witte Huis en het Pentagon, zodat de vraag rijst waarom Obama deze riskante koers blijft volgen. Is het doel regime-verandering in Moskou? Of echt, oorlog en dan het land opdelen? Het antwoord op die vragen worden in de Amerikaanse media niet bediscussieerd, en daar kunnen we gevoeglijk de Nederlandse media aan toevoegen.

De toegenomen Amerikaanse en NAVO-druk maakt dat in m.n. de Baltische staten ieder streven om tot een vergelijk te komen met de Russische minderheid, is weggevallen. Deze is vooral in Estland en Letland (24 en 28 procent van de bevolking) groot. De omstreden eisen om burgerrecht te verwerven maken dat nog altijd grote groepen, vooral ouderen, als vreemdeling worden behandeld.

Ook vinden in de Baltische staten opnieuw herdenkingen van SS-contingenten die meestreden met de nazi’s plaats en heeft Litouwen een onderzoek afgeblazen naar de geheime CIA-gevangenissen op haar grondgebied waar ‘terreur’-verdachten werden ondervraagd. Deze ondervragingen werden naar Europa en elders uitbesteed om verhoormethoden die in de VS verboden zijn (dus martelen), te kunnen toepassen, en Litouwen was net als Polen en Roemenië een van de EU-landen die bereid waren dit martelen mogelijk te maken.

Dat wordt dan alsnog door ons gesanctioneerd als Nederlandse militaire eenheden meedoen aan provocerend militair machtsvertoon en parades aan de Russische grens.

Kees van der Pijl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten