vrijdag 26 mei 2017

Wordt MH17 ons 9/11? (21) Explosieve onthullingen in Soversjenno Sekretno


In een Russisch blad, Soversjenno Sekretno, zijn gedetailleerde onthullingen gepubliceerd waaruit zou blijken dat het coup-regime in Oekraïne verantwoordelijk was voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. De documenten hebben betrekking op een operatie van de Oekraïense geheime dienst SBU om de sporen uit te wissen van een luchtmachtoperatie op die dag. Ik zou misschien mijn schouders hebben opgehaald over alweer een zet in de propagandaoorlog als de details niet zo trefzeker de nog opengebleven vragen beantwoorden waar ik zelf na uitgebreid onderzoek op uitgekomen was. 


In een volgende blog zal ik de informatie samenvatten die met deze nieuwe onthullingen zo goed te combineren is. Maar hier eerst wat de documenten, die in het blad in de vorm van de oorspronkelijke fotocopiën met verklarende tekst zijn afgedrukt, te vertellen hebben. Bij alle scepsis: dit is bijzonder waardevol materiaal. 


De documenten van Soversjenno Sekretno zijn afkomstig van een klokkeluider van de Oekraïense geheime dienst SBU, een criminele organisatie die ondanks het feit dat zij al vele malen betrapt is op vervalsing van informatie (naast systematische marteling en kunstdiefstallen) in feite de leiding heeft kunnen krijgen in het strafrechtelijk onderzoek naar MH17 –hoewel Oekraïne zelf verdachte is.

De redaktie van het blad liet de documenten controleren door een oud-KGB-werknemer van de Loebjanka-gevangenis omdat zulke papieren nu eenmaal alleen door specialisten kunnen worden geverifieerd, en de conclusie is natuurlijk niet verrassend want anders zou het niet zijn gepubliceerd. Maar nogmaals, de details vullen precies de open plekken waar ik zelf op was uitgekomen.

De vier documenten hebben betrekking op de opdracht van de SBU-leiding aan lokale instanties om alle sporen uit te wissen van een operatie door gevechtsvliegtuigen op 17 juli 2014. Bij die operatie waren tientallen personen betrokken en er waren honderden getuigen en één of meer daarvan heeft/hebben tegenover Soversjenno Sekretno uit de school geklapt en daarbij papieren overlegd die duidelijk maken waar het om gaat.

In het eerste document wordt melding gemaakt van een contra-spionage-operatie tegen een vooraanstaande functionaris van Oekraïense staat in de regio Loegansk die de codenaam 'Katsap' kreeg en die ervan verdacht werd met de autoriteiten van de opstandige Loegansk Volksrepubliek contact te hebben gehad, waarbij ook de Russische inlichtingendienst in het geding was. 'Katsap' was een van de getuigen van de gebeurtenissen op 17 juli en had ontmoetingen met de massamedia van de Russische Federatie en de EU over de verantwoordelijkheid van het regime in Kiev, i.h.b. leger en luchtmacht, bij het neerhalen van vlucht MH17. Op 22 juli begon operatie 'Katsap' om hiertegen op te treden, maar Soversjenno Sekretno weet niet wat er met de hooggeplaatste functionaris is gebeurd. Ik kan me overigens niet herinneren dat wat deze getuige met gevaar voor eigen leven aan 'EU-massamedia' heeft onthuld, hier ooit is doorgedrongen, maar dat terzijde.

Een tweede document is een telegram gedateerd 24 juli van de SBU in Kiev aan de SBU in Loegansk om een militair op te sporen die getuige was van de aanslag op MH17 en het had gefilmd op zijn iPhone. Deze militair is door de klokkeluider aan Soversjenno Sekretno geïdentificeerd als een sergeant van een mortiereenheid van de Kiev-strijdkrachten, voornaam Vyacheslav. Deze Vyacheslav werd enige tijd later buiten de gevechtszone door een scherpschutter om het leven gebracht, maar had voor die tijd foto's doorgegeven aan een bevriende adjudant van zijn eenheid (namen in het artikel).

Document 3 van het hoofd van de anti-terreureenheid van de SBU, ook van 24 juli, gaat over het penetreren van de leiding van de opstandige Donetsk Volksrepubliek en het uitschakelen van de daarin actieve Russische inlichtingenofficieren. Maar ook wordt er opdracht gegeven om getuigen van de 'bijzondere operatie' op 17 juli te elimineren, en daaruit zou zijn af te leiden dat 'Vyacheslav' geliquideerd werd in het kader van deze missie maar dat is natuurlijk niet definitief vast te stellen.

Document 4 ten slotte, van 28 juli, weer van de SBU-leiding, bevat instructies om in de provincie Donetsk alle sporen van de bijzondere operatie op 17 juli te wissen, in het bijzonder getuigen op te sporen en in detentie te nemen; degenen die dienst deden in de regio Grabovo over te plaatsen; alle materiaal dat duidt op de aanwezigheid van gevechtsvliegtigen en uitvoering van gevechtsoperaties door de luchtmacht in dat gebied, te vernietigen, en de militairen van het luchteskader dat vluchten uitvoerde in het aangegegeven gebied, i.h.b. het personeel van luchtbrigade A-4101 van Chuguiev, regio Kharkov, over te plaatsen.

Nogmaals, dit kan een falisificatie zijn. Maar de kans daarop wordt kleiner als we het materiaal combineren met wat ik uit andere bron al had verzameld.

Kees van der Pijl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten