donderdag 22 oktober 2015

Wordt MH-17 ons 9/11? (11) Wat niet in het eindrapport van de Raad voor de Veiligheid staat


Het lang verwachte rapport van de RVV is eindelijk in de openbaarheid. Het is, zoals te verwachten was, geen ‘eindrapport’ in de zin dat daarmee de discussie gesloten is. Dat kon ook niet omdat er ook een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt dat de daders moet aanwijzen. Ondanks deze scheiding is het echter bijna onmogelijk is om bij de conclusies inzake de oorzaken van het neerhalen van het ramptoestel, niet ook al aan bepaalde daders te denken. De RVV heeft zich weinig moeite getroost om dat verband NIET te leggen.


Het rapport is belangrijk, maar wat er ontbreekt is minstens even zo belangrijk als wat erin staat.

Hier beperk ik me in eerste instantie tot het ontbreken van iedere verwijzing naar Amerikaanse satellietbeelden, die er echter wel degelijk zijn.


Tot tweemaal toe hebben oud-employé’s van de Amerikaanse inlichtingendiensten in een open brief aan Obama de president opgeroepen deze informatie openbaar te maken. Vice-president Joe Biden zei na een dag al dat het neerschieten van het vliegtuig door de inlichtingendiensten was waargenomen en in zijn commentaar op het rapport op ConsortiumNews roept Robert Parry nog eens in herinnering dat minister van buitenlandse zaken Kerry drie dagen na de ramp op NBC Meet the Press verklaarde, ‘Wij pikten de beelden van deze lancering op. We kennen de baan. We weten waar [de raket] vandaan kwam. We kennen het tijdstip.’

Parry, die contacten in de Amerikaanse inlichtingenwereld heeft waarvan in het verleden is gebleken dat die hem correcte informatie hebben verstrekt, meldt dat hem langs die weg ter ore is gekomen dat onderzoekers van de CIA eerder dit jaar met Nederlandse onderzoekers de Amerikaanse bewijzen hadden besproken onder de kennelijke voorwaarde dat deze geheim zou blijven.

Op 13 oktober werd Tjibbe Joustra, de voorzitter van de RVV, geïnterviewd op de Nederlandse TV en gevraagd wat deze Amerikaanse satellietinformatie waarover Kerry zo stellig was, liet zien. Joustra herhaalt een paar keer dat dit staatsgeheim is, dat hij het een en ander heeft mogen zien, maar dat wát hij heeft gezien weliswaar is verwerkt in het rapport maar dat hij niet mag zeggen wat het was. Staatsgeheim!

In het openbaar hebben de Amerikanen steeds beelden en berichten uit de sociale media aangehaald om de schuld in de schoenen te schuiven van de rebellen c.q. Rusland. In het rapport is er een voorbeeld op p. 188, waar NAVO-generaal Breedlove een YouTube-filmpje citeert, al wordt daar door het rapport niet veel waarde aan toegekend. En terecht.

Het belangrijkste blijft staan: de Amerikanen hebben satellietinformatie die ze niet willen laten gebruiken.

Dit wordt ook bevestigd in de beantwoording door de Duitse regering op vragen van oppositiepartij Die Linke op 9 September 2014 (document 18/2521 Deutscher Bundestag), waarin wordt meegedeeld dat de regering satellietinformatie tot haar beschikking heeft maar ‘dat daarover geen verdere informatie kan worden verstrekt omdat dat samenwerking met geallieerde inlichtingendiensten in gevaar zou brengen en onder een geheimhoudingsplicht valt’.

De conclusie uit het voorgaande kan alleen maar zijn dat de RVV de belangrijkste informatie uit beeld houdt hoewel Biden, Kerry, de Duitse regering, en Joustra zelf toegeven dat die er is. Waarom staat die niet in het rapport?

Daar zijn twee verklaringen voor.

De minst waarschijnlijke, maar niet onmogelijke verklaring is dat Washington Moskou niet zover in verlegenheid wil brengen dat alle contact onmogelijk wordt en er een onbeheersbare situatie ontstaat.

De meest voor de hand liggende is echter dat de Amerikanen de pro-Westerse machthebbers die in februari 2014 in Kiev aan de macht zijn geholpen, niet in verlegenheid willen brengen. En daarin zijn de Nederlandse media zonder één kritische kanttekening meegegaan.

Kees van der Pijl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten