woensdag 15 januari 2014

Brief van Oorlog is geen Oplossing aan Kamercommissie Buitenlandse zaken

Voorafgaand aan het Kamerdebat over Syrië dat op donderdagavond 16 januari wordt gehouden, heeft Oorlog is geen Oplossing de onderstaande brief geschreven aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken:Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

De brief van 13 januari 2014 van de minister van buitenlandse zaken en de minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking legt aan Uw commissie een verslag van gebeurtenissen voor waarin de sleutelelementen ontbreken. Die elementen zijn

a)      de Nederlandse steun voor de Amerikaans-Britse invasie van Irak in 2003, die door de Irakese staat te vernietigen, het land in een chaos heeft gestort waaraan geen eind lijkt te komen.

b)      De Nederlandse steun voor de gewapende opstand tegen de Syrische staat. De in de brief genoemde stationering van Patriot-eenheden in Turkije is daarvan de militaire kern, maar ons land heeft daarnaast op diverse fronten meegewerkt aan het versterken van de oppositie (die als zodanig ‘gewapend’ is)

 

Wanneer deze twee cruciale aspecten aan het betoog van de ministers worden toegevoegd, wordt de absurditeit ervan pas duidelijk. Zo stelt de brief dat

‘Een positief geluid uit Syrië is dat tijdens gevechten tussen verschillende oppositiepartijen gedurende de laatste weken de roep om het terugtrekken van ISIS (Islamitische Staat van Irak en Syrië) duidelijker dan ooit hoorbaar is geweest.’

Het ‘positieve geluid’ is dus dat ook in Syrië de chaos al zover is voortgeschreden dat net als in Irak de frontlijnen niet duidelijk meer zijn, en de verschillende groepen binnen ‘de oppositie’ ook elkaar te lijf gaan.  

Sommige passages van de brief, zoals

‘de bevolking voert in sommige gebieden op eigen - veelal stille - wijze protest, door bijvoorbeeld woningen niet aan aanhangers van ISIS te verhuren’

—zouden de lachlust opwekken als het allemaal niet zo droevig was. We praten over een land waarvan de grote steden verwoest zijn, slachtpartijen plaatsvinden van ongekende wreedheid, en ontvoeringen met gruwelijke afloop de orde van de dag zijn.  Alsof de fanatici die in het door het Westen gecreëerde machtsvacuüm hun eigen kalifaat willen vestigen, zich laten wegsturen door ‘verhuurders’!

O҂O roept U op om een werkelijke koerswijziging af te dwingen waarin partijdigheid wordt ingeruild voor onmiddellijke stappen in de richting van een bestand, onderhandelingen, en consequente steun aan de seculiere staat in Syrië. Of er 
 
‘voor  Assad en andere individuen, die verantwoordelijkheid dragen voor de vreselijke misdrijven die tijdens het conflict zijn begaan, … plaats [is] in een toekomstig Syrië’
 
is een vraag die door die het volk van die staat moet worden beantwoord, niet door Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten