vrijdag 24 juli 2015

Wordt MH 17 ons 9/11? (9) Nederlandse propaganda een stapje verder


Dezer dagen is bekend geworden dat Polen en Nederland samen een propagandazender willen lanceren die gaat uitzenden naar Rusland en de buurlanden waar Russische minderheden wonen. De ministers van buitenlandse zaken, Schetyna en Koenders, hopen dat ook andere landen in de EU meedoen, want het gaat natuurlijk veel geld kosten en het zou dus mooi zijn als het een ‘Europees’ project wordt. 


Het is weer een moment waarop Nederland aangeeft dat ook al wil het onderzoek naar de ramp met MH17 maar niet vlotten, we wel al volop bezig zijn om ‘de schuldigen’ in de schijnwerper te houden. Eerder deze maand belde premier Rutte met Poetin om hem over te halen akkoord te gaan met een VN-tribunaal om de schuldigen te bestraffen, maar de Russen hebben hieraan geen gevolg gegeven.

Dat is misschien ook niet zo’n wonder, want van Russische kant ziet men de uitkomst van ‘het onderzoek’ met weinig vertrouwen tegemoet. Zoals bekend zullen de onderzoeksresultaten alleen naar buiten komen als Nederland, België, Australië en het regering in Kiev akkoord gaan met de bevindingen (Maleisië is later bij deze overeenkomst betrokken), dus er moet een consensus zijn tussen drie trouwe bondgenoten van de VS plus het regime dat door een pro-NAVO-coup in februari 2014 aan de macht is gekomen.

Het tribunaal ingesteld na de ramp met PanAm 103 boven Lockerbie in 1988 verdient ook al geen navolging, want dat veroordeelde twee Libiërs terwijl er uitvoerige documentatie is dat de aanslag werd gepleegd door drugshandelaren uit Syrië en Iran. Engeland en de VS wilden de met deze lieden lopende onderhandelingen over het vrij krijgen van Amerikaanse gijzelaars in Libanon echter niet in gevaar brengen. Zou het nu anders gaan?

In de huidige omstandigheden is het roepen om een VN-tribunaal een afleidingsmanoeuvre die moet verhullen dat er nu al een jaar ‘gezocht’ wordt, maar de gesprekken van de verkeersleiding met de piloten zijn door de autoriteiten in Kiev in beslag genomen, de zwarte doos wil zijn geheimen ook al niet prijsgeven, enz. enz. Russische onderzoekers wordt toegang tot het onderzoek geweigerd, hoewel van de kant van Moskou van het begin af aan pertinente feiten op tafel zijn gelegd zoals radargegevens over het opereren van een of meer straaljagers in de buurt van MH17. Ook zijn verzoeken aan Kiev gedaan om bv. de logboeken van hun Buk-raketinstallaties openbaar te maken, en andere gerichte vragen die duidelijk maken dat er informatie is die het onderzoek van pas zouden kunnen komen—maar die willen we niet horen.

Van Amerikaanse zijde echter is nu al een jaar geweigerd om de eigen satellietgegevens openbaar te maken. Direct na de ramp riep een groep oudgedienden uit de Amerikaanse inlichtingenwereld de regering in Washington op dit onverwijld te doen, omdat anders een confrontatie met Rusland wordt geriskeerd die onvoorziene gevolgen kan hebben. In plaats daarvan werd door regeringswoordvoerders bij herhaling gewezen op informatie uit de sociale media (Facebook enz.), waaruit de betrokkenheid van de rebellen in de Donbass zou blijken.

Dit is een bijna niet serieus te nemen reactie van een grootmacht die op de dag des onheils naast satellieten ook nog twee Awacs-vliegtuigen in de lucht had. Vandaar dat de inlichtingenveteranen hun eis dat de data openbaar worden, na een jaar hebben herhaald, met een direct beroep op Obama om de ernst van de situatie onder ogen te zien en de zaak niet uit de hand te laten lopen omwille van een propagandavoordeel.

En dat is nu juist waar Nederland op aanstuurt. Eerst het voorstel voor een tribunaal (en dan de Russische afwijzing, die een goed gemasseerde publieke opinie alleen maar kan interpreteren als een schuldbekentenis); nu het propagandastation, dat waarschijnlijk niet veel Russen voor zich zal winnen maar vooral als een gebaar voor een Westers gehoor lijkt bedoeld. Want door dit plan voor een Russisch-talig station te lanceren wordt bij ons opnieuw de gangbare opinie versterkt dat wij (de NRC, NOS, enz.) de waarheid spreken en de Russen liegen.

Maar wat ook de preciese toedracht op 17 juli 2014 is geweest, de kwaliteit van de informatie over MH17 die uit Rusland komt staat op een veel hoger plan dan wat daar vanuit het Westen tegenover wordt gesteld. Een recent voorbeeld is een rapport op de website van Russia Today dat opnieuw met veel detail de theorie van een aanval met een gevechtsvliegtuig ondersteunt.

Vergelijk dat eens met het filmpje van Murdoch’s Newscorp uit Australië dat tegelijkertijd naar buiten kwam en waarop rebellen tegen elkaar zeggen, ‘een Sukhoi [straaljager] heeft een passagiersvliegtuig neergeschoten, wij hebben de Sukhoi vervolgens neergehaald.’

Mij zou dat alleen overtuigen als er ook resten van zo’n gevechtsvliegtuig zouden zijn gevonden, en bovendien zijn er veel geloofwaardiger getuigenissen dat de Sukhoi juist terugkeerde naar zijn basis, zonder munitie en met een piloot die overstuur was. Maar waar het om gaat is dat de verslaggeving van het Newscorp-filmpje bij ons suggereerde dat de rebellen ‘toegeven’ een vliegtuig te hebben neergehaald—maar er werd niet bijgezegd dat dit … de Sukhoi zou zijn geweest!

Dat zou dan het soort informatie zijn waar de Russen naar hunkeren, en waar ze, als minister Koenders en zijn Poolse collega hun zin krijgen, op afzienbare termijn vanuit het ‘Vrije Westen’ (bekend van Assange in Londen en Snowden in Moskou enz. enz.) mee zullen worden bediend.

Kees van der Pijl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten