zondag 31 maart 2013

Wat kwam Obama doen in Israël?

Het bezoek van Obama aan Israël, Jordanië en de bezette Westoever werd in de media hier gekoppeld aan de noodzaak de horloges gelijk te zetten inzake Iran en Syrië. Daarnaast was er veel commentaar dat het hier zou gaan om een verzoeningsbezoek na eerdere wrijvingen tussen de Amerikaanse president en premier Netanyahu, die na beider herverkiezing voor enige jaren tot elkaar zijn veroordeeld. Je zou bijna verwachten dat Netanyahu dan naar Washington zou moeten reizen, want hij had afgelopen november openlijk de Republikeinse kandidaat Romney gesteund.  Maar Obama was nog niet eerder in Israël geweest, werd ons verzekerd. 
 Met de Palestijnen was de president gauw klaar; over het vlottrekken van het rituele ‘vredesproces’ werd nauwelijks gesproken. Mahmoud Abbas, de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, liet zich door de Amerikaanse president overtuigen om voor twee maanden af te zien van een aanklacht bij het Internationaal Gerechtshof tegen Israël over het voortgaande bouwen van nieuwe nederzettingen in bezet gebied. Dat tegen een eenmalige betaling aan de PA van $ 500 miljoen. Voor twee maanden—wat moet er in die twee maanden gebeuren om niet nóg eens met 500 miljoen over de brug te moeten komen?

woensdag 20 maart 2013

10 jaar misère en er is niets geleerd

Al een week lang al vliegen ons de terugblikken op de invasie van Irak om de oren. De consensus is wel ongeveer dat het achteraf geen goed idee was, behalve natuurlijk bij Tony Blair die het toch altijd al beter wist.


Toen ik nog in Engeland werkte, vertelde een collega die Irak-specialist is over hoe hij met nog zo’n vijf of zes mede-deskundigen  aan de vooravond van de invasie bij Blair was ontboden. In een antichambre van Downing Street 10 werden ze eerst door een ambtenaar onder handen genomen die hen uitlegde dat ze moesten wachten op vragen die hen zouden worden gesteld, dus geen ongevraagde meningen. Ook de kwestie of een invasie gewettigd was, mocht niet aan de orde gesteld worden. Aldus geprepareerd werden ze vervolgens de werkkamer van de premier binnengeleid, die toen iedereen gezeten was, opende met: ‘He is evil, isn’t he?’ (Hij is een duivel, of niet soms?). Dáárvoor was de top van de Britse Irak-kennis naar Londen gehaald.


vrijdag 15 maart 2013

Schrijvers voor Syrië?

Vanavond organiseert een groep progressieve Nederlandse literaten samen met Het Syrische Comité, een organisatie van democratische Syrische ballingen die de opstand tegen het Assad-regime steunen, een parallel-evenement aan het Boekenbal. Het doel van het Comité en de schrijvers die het steunen is humanitaire hulp aan Syrische burgers die door de voortdurende oorlog van huis en haard zijn verdreven en zich afvragen, in de woorden van de aankondiging voor de bijeenkomst, ‘waarom de wereld toekijkt en zo weinig doet’.


vrijdag 8 maart 2013

Voed geen tweede burgeroorlog in Syrië!

OPEN BRIEF AAN VVD EUROPARLEMENTARIËR HANS VAN BAALEN


Hans van Baalen schudt de hand van generaal Selim Idris van het Vrije Syrische Leger


Geachte heer Van Baalen,

De afgelopen dagen heeft u via diverse media buitenlandcoördinator Catharine Ashton en de lidstaten van de Europese Unie opgeroepen om militaire steun te leveren aan het “Vrije Syrische Leger”. Met deze oproep sluit u zich aan bij de discussie die met name in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt gevoerd en die wat de Europese landen betreft op 18 februari jl. tijdens een vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken leidde tot de openstelling van de mogelijkheid om “strikt defensieve wapens” (als nachtkijkers en scherfvesten) aan de Syrische opstandelingen te leveren. Overigens ging aan dit besluit ook veel verzet vooraf, ook vanuit het Nederlandse parlement.


maandag 4 maart 2013

Oproep Oorlog is geen Oplossing bij PvdA-debat en GroenLinks congres

Op zaterdag 2 maart 2013 vond in Zwolle het Grote PvdA Midden-Oostendebat plaats en op zondag 3 maart 2013 in Utrecht het Partijcongres van GroenLinks. Bij beide gelegenheden hebben leden van Oorlog is geen Oplossing een "verklaring en oproep inzake Syrië" onder de aandacht van de aanwezige leden, bezoekers en partijprominenten gebracht. Bij het congres van GroenLinks gebeurde dat in de vorm van een motie ingediend door de afdeling Enschede waarop de tekst van de "verklaring en oproep" die bij het PvdA-debat werd verspreid was gebaseerd. Deze motie werd overigens door het congres met overweldigende meerderheid aangenomen.

Sonja van den Ende in discussie met Desiree Bonis

Het bij het PvdA-debat uitgedeelde pamflet bevatte naast de "verklaringen en oproep" ook een soort beginselverklaring van Oorlog is geen Oplossing Nederland. Dit pamflet werd onder de circa 400 aanwezigen verspreid en door Klaas Meijer aan minister Frans Timmermans en door Sonja van den Ende aan PvdA buitenlandwoordvoerder Desiree Bonis persoonlijk aangeboden.

Hieronder volgt de tekst van de verspreide beginselverklaring en van de verklaring en oproep inzake Syrië. De oproep aan het eind van de laatstgenoemde tekst is gelijk aan het zogenaamde "dictum" van de door het GroenLinks congres aangenomen motie.