maandag 23 september 2013

Syrië-debat met IKV Pax Christi

Maandagavond, 23 september 2013 vond in het SDO-gebouw te Enschede een debat plaats dat werd ingeleid door Mathieu Hermans, coördinator van het Midden-Oostenprogramma van IKV Pax Christi, en Sonja van den Ende, ons allen vooral bekend vanuit Oorlog is geen Oplossing en de Syrië Mediawerkgroep. Afgelopen vrijdag trok Sonja zich terug als Ambassadeur van de Vrede omdat zij zich op geen enkele manier kon verenigen met het Syrië-standpunt van IKV Pax Christi. Dit onderstreept het belang en de actualiteit van dit debat.

 De debatbijeenkomst “Wat te doen met Syrië?” stond al op het programma van de Vredesweek, naar aanleiding van een pleidooi van IKV Pax Christi om door middel van een begrensde militaire actie de Syrische burgerbevolking bescherming te bieden tegen het geweld. Al snel rezen vragen over de legitimiteit, praktische uitvoerbaarheid en de (ongewenste) effecten van een dergelijke militaire actie. Daar staan dan vragen tegenover wat de internationale gemeenschap wèl zou kunnen doen om het lot van de Syrische bevolking te verlichten. Of is zij veroordeeld tot het bieden van humanitaire hulp en de opvang van vluchtelingen en kan ze verder alleen maar hopen dat er snel een einde komt aan het geweld?

 

vrijdag 13 september 2013

Fotoverslag protestactie Oorlog is geen Oplossing Enschede

Voor de tweede achtereenvolgende donderdagavond organiseerde de initiatiefgroep "Oorlog is geen Oplossing" Enschede op het plein vóór het Enschedese stadhuis een protestactie tegen de militaire aanval op Syrië die de Amerikaanse regering nog altijd achter de hand houdt. Volgens de politie waren er zo'n 100 deelnemers; in de praktijk zullen dat er dus meer geweest zijn.

 

donderdag 12 september 2013

Protestact​ie "Geen oorlog tegen Syrië" gaat door ondanks uitstel Obama

Enschede, 11 september 2013 - Ondanks het feit dat president Obama zijn aanvalsplannen heeft opgeschort om "de diplomatie een kans te geven" gaat de voor donderdagavond 12 september 2013 geplande protestactie van "Oorlog is geen Oplossing" Enschede wel doorgaan. Tussen 19 en 20 uur zullen we, net als vorige week, met een gelijkluidend spandoek op het "Ei van Ko" staan en pamfletjes uitdelen onder het winkelend publiek.
De tekst op deze pamfletjes geeft aan waarom we besloten hebben de protestactie toch door te laten gaan:

woensdag 11 september 2013

11/9: Afscheid van onschuld

Washington is in oorlog sinds 12 jaar. Volgens deskundigen, zoals Joseph Stiglitz en Linda Bilmes, hebben deze oorlogen het Amerikaanse volk tot dusver ongeveer $ 6 triljoen gekost, genoeg om de gemankeerde sociale zekerheid en Medicare voor decennia te behouden.


Alles wat er te zien is na 12 jaar oorlog, zijn de vetste banksaldi ooit voor de wapenindustrie en een reeks van vernietigde landen met miljoenen doden en ontwrichte mensen, die nog nooit een hand tegen de Verenigde Staten hebben opgeheven.

zondag 8 september 2013

Libië, de ‘success story’

Aan de vooravond wat mogelijk een catastrofale aanval van de Verenigde Staten op Syrië kan worden kan het nuttig zijn nog eens terug te kijken op de NAVO-interventie in Libië in 2011. Daarover is een belangrijk boek verschenen van de Amerikaanse auteur Horace Campbell onder de titel, Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya (Monthly Review Press 2013). 

Twee maal catastrofe? Libië was toch een succesverhaal? In het onderstaande vat ik de belangrijkste bevindingen van Campbell samen, om er nog eens aan te herinneren dat ook deze interventie rampzalige gevolgen heeft gehad, die tot ver buiten Libië doorwerken. Niet alleen de infrastructuur van het land is verwoest, ook de sociale structuur.

 


Onvoorzien was natuurlijk dat de Russen en de Chinezen zich in de Veiligheidsraad niet nóg een keer in de maling laten nemen. Het besluit over bescherming van Libische bevolking door een ‘No-Fly’-zone pakte immers uit als een brutale regime-wisseling. Hoe het Westen ook tekeer gaat door ‘Poetin’ als eenzame spelbreker voor te stellen, dát is immers de reden waarom Rusland en China niet mee willen spelen en met hun vetorecht een avontuur in Syrië onder VN-vlag voorlopig tegenhouden.

zaterdag 7 september 2013

Geen bommen op Syrië

Tien jaar na de inval in Irak dreigt de Verenigde Staten een aanval op Syrië uit te voeren. Volgens de Amerikanen als straf voor het gebruik van chemische wapens. Nog los van de vraag of het Syrische regime chemische wapens heeft gebruikt is de verontwaardiging van de Amerikanen bijzonder selectief. In de week van de betreffende chemische aanval werd bekend dat de Verenigde Staten in de jaren '80 toestond dat haar toenmalige bondgenoot Irak chemische wapens gebruikte tegen Ira...n. Israël gebruikt al jarenlang ongestraft chemische wapens tegen de Palestijnen en ook de Verenigde Staten zelf maakte gebruik van witte fosfor tijdens de oorlog in Irak.
 


Voorstanders van militair ingrijpen wijzen er desondanks op dat we toch 'iets' moeten doen. Maar het is nooit verstandig om benzine te gooien op een brandend huis. Elke vorm van interventie zal het drama dat zich in Syrië voltrekt alleen maar verergeren. Daarnaast vergroot westerse interventie het gevaar dat het conflict zich uit zal breiden tot de gehele regio.

vrijdag 6 september 2013

Fotoverslag protestactie in Enschede

Een kleine 100 mensen met diverse achtergronden en waarvan ongeveer de helft afkomstig uit Syrië, namen op donderdagavond 5 september deel aan de protestactie van "Oorlog is geen Oplossing" vóór het stadhuis van Enschede. Onder het winkelende publiek werden 400 flyers tegen de dreigende militaire aanval op Syrië verspreid. Deze werden gretig en met grote instemming aangenomen. Hieronder een paar foto's.
 

 

donderdag 5 september 2013

Protestactie tegen oorlog tegen Syrië in Enschede

Aanstaande donderdagavond, 5 september 2013, organiseren de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Comité Syrian in Nederland, Enschede voor Vrede, de nieuwe communistische partij NCPN afdeling Twente, de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen uit Turkije) en de Turks-Mediterrane Alawitische Vereniging (TAAB) onder de noemer “Oorlog is geen Oplossing” een protestactie tegen de dreigende militaire aanval op Syrië. Deze actie vindt tussen 19 en 20 uur plaats op het Ei van Ko, het plein voor het Stadhuis.
 


Nog voordat het onderzoeksteam van de Verenigde Naties zijn werk heeft kunnen doen, heeft het Westen, zonder nader bewijs, de schuld voor de chemische aanval al gelegd bij de Syrische regering. Een vergelijking met de op leugens gebaseerde “bewijsvoering” die tien jaar geleden tot de oorlog tegen Irak leidde dringt zich op.

woensdag 4 september 2013

Demonstratie tegen militaire interventie in Syrië

You can bomb the world to pieces but you cannot bomb it into peace

Demo tegen militaire interventie in Syrië
Den Haag, woensdag 4 september van 17:00 tot 19:00

De demo begint bij de Amerikaanse ambassade, Lange voorhout 102, waar we protesteren tegen militaire interventie en het leveren van wapens. Daarna gaan we naar de Russische ambassade, Scheveningsweg 2, waar we onze stem laten horen tegen de betrokkenheid van Rusland bij de oorlog in Syrië.

Meer info op facebook:
https://www.facebook.com/events/598791790183574/

dinsdag 3 september 2013

Chemische wapens, logica en leveranciers

Met de inzet van chemische wapens in Ghouta, een buitenwijk van Damascus, is de ‘red line’ die Obama eerder had getrokken, overschreden—de VS hebben nu aangekondigd toe te slaan. Niet alleen eist Washington het recht op iedereen af te luisteren; het beschouwt zich ook gerechtigd om iedereen te bombarderen. 


De Russische president Poetin was er snel bij om de beschuldiging dat het Assad-regime de aanval had uitgevoerd, als volstrekte onzin aan te merken, en de logica geeft hem gelijk. Het Syrische regeringsleger krijgt gaandeweg militair de overhand, en dan zou het de krijgskansen weer willen doen keren door een duidelijk aangekondigde grens te overschrijden en een Amerikaanse interventie uit te lokken? Gas is bovendien een onbetrouwbaar strijdmiddel. Het moet zo ver mogelijk van de eigen troepen worden ingezet—niet in een buitenwijk van de hoofdstad. Dat een lokale commandant zelfstandig over deze politiek gevoelige, bij verdrag verboden wapens zou beschikken, is evenmin waarschijnlijk—al kunnen we het niet helemaal uitsluiten.