dinsdag 27 mei 2014

Chocolade-koning van Oekraïne gekroond—F-16’s naar de Oostzee?


De verkiezingen van afgelopen zondag 25 mei hebben naar het zich laat aanzien Pyotr Porosjenko het presidentsschap bezorgd. Uit het feit dat hij kort voor de verkiezingen met kanselier Merkel overleg voerde en dat zijn verkiezing samenvalt met die van bokser Klitsjko als burgemeester van Kiev, mogen we concluderen dat op dit moment de pro-EU/pro-Duitse stroming in Oekraïne de overhand heeft.De tot op het bot verarmde bevolking van het land heeft dus opnieuw een miljardair aan de macht geholpen, andere kandidaten waren er niet. Voor diegenen die als het opnieuw misgaat, hun verontwaardiging zullen uitspreken over gouden toiletpotten e.d., hier alvast Porosjenko’s woning aan de Dnjepr, bijgenaamd ‘het Witte Huis’.

maandag 26 mei 2014

Geen Nederlandse F-16’s als ‘geruststellingsmaatregelen’ naar het Balticum


Vandaag heeft Oorlog is geen Oplossing onderstaande brief verstuurd aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie:Afgelopen vrijdag, 23 mei 2014, deelde de minister van Defensie uw Kamer in de u toegezonden “Geannoteerde agenda van de Navo-ministeriële te Brussel van 3 en 4 juni 2014” mee dat de Nederlandse regering voornemens is om in het kader van de binnen de NAVO afgesproken “geruststellingsmaatregelen voor de oostelijke bondgenoten” per 1 september a.s. 4 F-16’s beschikbaar te stellen aan het vorige maand verdrievoudigde Baltic Air Policing programma.
Als samenwerkingsverband Oorlog is geen Oplossing NL willen we u hierbij oproepen om niet met deze beschikbaarstelling in te stemmen.

vrijdag 23 mei 2014

De Europese Verkiezingen en Oekraïne


De verkiezingen voor het Europese Parlement van gisteren hebben bij ons niet de anti-EU uitslag opgeleverd die velen verwacht hadden. Het is nog afwachten hoe dat in andere landen ligt. In Nederland is de geringe anti-EU stem ongetwijfeld te danken aan de ruzies in de PVV, deels veroorzaakt door het persoonlijke regime van Wilders en zijn oprisping over ‘meer of minder Marokkanen’, deels vanwege onvrede over zijn koerswending op sociaal-economisch gebied. 


Onder het denkende deel van de bevolking heeft de SP met zijn weinig informatieve leuze (‘nee tegen deze EU’) evenmin garen kunnen spinnen bij anti-Europa-sentiment. 

De belangrijkste stem tegen het Europa van het kapitaal en van de sociale afbraak waren de niet-stemmers—in Nederland 37 procent van de kiezers naar het stemhokje kwam, iets meer dan een derde van de stemgerechtigden. 

maandag 12 mei 2014

Amerikaanse huurlingen in Oekraïne en de parallel met Joegoslavië


De crisis in Oekraïne neemt steeds gevaarlijker vormen aan en is misschien al de grens gepasseerd waar een Joegoslavië-scenario onvermijdelijk wordt. Na een incident als dat in Odessa, waar tientallen Russisch-sprekende activisten die een vakbondsgebouw waren binnengevlucht, omkwamen toen het in brand werd gestoken, is er eigenlijk geen terug meer mogelijk zonder een troepenmacht die de strijdende partijen onder controle brengt.
Onder de parallellen met Joegoslavië zijn er twee van bijzonder belang. In de eerste plaats, de schokkende partijdigheid van onze politici en de berichtgeving hier, die moet dienen om onderlinge rivaliteit te overschreeuwen. Ten tweede, het proces van burgeroorlog zelf en het soort mensen dat in zo’n conflict naar voren komt—aan beide zijden.

zondag 11 mei 2014

Harry van Bommel een jaar later weer in Enschede


Vanmiddag, precies één jaar na de aanslag in Reyhanli op de Turks-Syrische grens, organiseerde Sonja van den Ende namens het “Comité Syrian in Nederland” en “Oorlog is geen Oplossing” een discussiebijeenkomst met SP-buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel die een krap jaar eerder ook al in Enschede was. Naast hem zaten Jean Mirza en Sanherib Korkis vanuit het Comité Syrian in Nederland in het panel en Ahmed Yilmaz vanuit de SP, Oorlog is geen Oplossing, SDO of Enschede voor Vrede. Er zaten zo'n 40 mensen in de zaal, voornamelijk oorspronkelijk afkomstig uit Syrië of aanpalend Turkije.De eerste discussieronde ging over “de huidige situatie in Syrië en de rol van Turkije en Europa, met name Nederland.”

Uitnodiging debat met Harry van Bommel

Op zondag 11 mei a.s. zal er een debat/lezing/discussie plaatsvinden met:


Harry van Bommel SP Tweede Kamerlid Buitenlandse zaken en Comité Syrian Nederland, Oorlog is geen Oplossing

Harry van Bommel zal in discussie gaan met leden van het Comité Syrian Nederland en leden van Oorlog is geen Oplossing, over de huidige situatie in Syrië, de aankomende presidentsverkiezingen, de rol van Turkije en Europa, m.n. Nederland, de stroom van o.a. Nederlandse Jihadisten richting Syrië, de positie van de verschillende groepen van Christenen en Alawieten.

Locatie: SDO-gebouw
Hoog en Droog 25
7511 KS Enschede
Nederland
TIJD: 16 tot 18:00 UUR, MET DAARNA TIJD VOOR EEN INFORMELE DISCUSSIE EN VRAGEN.