dinsdag 2 september 2014

Brief over NAVO-Top aan Tweede Kamer


Vandaag verstuurde "Oorlog is geen Oplossing NL" onderstaande brief aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.

O҂O
OorlogIsGeenOplossing.nl

Met stijgende verbazing hebben wij kennis genomen van de brief van de twee ministers over de op handen zijnde NAVO-top in Newport, Wales, op 4 en 5 september a.s.. Het gaat kennelijk niet alleen voor de marine om ‘oefeningen op hogere geweldsniveaus’ (p. 5 van de brief); het lijkt erop dat in het algemeen naar een ‘hoger geweldsniveau’ wordt toegewerkt. Dit is een manifest voor een nieuwe Koude Oorlog, die levensgrote gevaren oproept.


Wat betreft Afghanistan kunnen we kort zijn: deze oorlog is op een kostbaar fiasco uitgelopen. Maar dat de toch Noord-Atlantische Verdragsorganisatie al dertien jaar oorlog voert in Centraal Azië, onderstreept naar ons oordeel dat Nederland zich met de andere EU-landen op sleeptouw heeft laten nemen door een vooral Amerikaans project van mondiale expansie.

Waarschijnlijk zou de top in Newport ook een heel ander karakter hebben gehad als de EU en de NAVO in Oekraïne niet al uitvoering aan dit project hadden gegeven. Dit door de anti-Russische krachten in dit in vele opzichten nauw met Rusland verbonden, multi-etnische land op uiteenlopende wijze te steunen, ook tegen de wettige regering met wie de EU nog in februari een akkoord had gesloten om de onrust in het land te bezweren.

De NAVO is vanaf 1994-97 begonnen aan een opmars in oostelijke richting die ons als aan het verdrag gebonden partij tot aan de Russische grens heeft gebracht, en dit is voor O҂O een zaak die nadrukkelijk als zodanig benoemd moet worden. WIJ zijn opgerukt, niet Rusland. Dat land wil slechts met alle middelen verhinderen dat zijn militaire positie verder verslechtert, nu het zo duidelijk is dat de NAVO niet uit is op duurzame vrede, maar op vergroting van zijn invloedssfeer (en daarmee van de invloed van de VS in Europa).

Alle in de brief genoemde stappen, van de inzet van Nederlandse vliegtuigen die zullen opereren vanaf een Poolse basis tot en met de NAVO-Oekraïne Commissie die de militaire capaciteit van Oekraïne moet opvijzelen en aan NAVO-standaarden aanpassen, onderstrepen dat de NAVO offensief opereert, net als de toenadering tot Georgië. Is Nederland werkelijk niet in staat te aanvaarden dat Rusland niet zal toestaan dat het bondgenootschap zich nestelt in de voormalige Sovjet-republieken? Of dat de voorziene oefeningen aan de Russische grens als intimidatie zullen worden opgevat?

Hoe het ‘enhanced cyber defence’ programma zich verhoudt tot de afluisterpraktijken van de NSA, die zich uitstrekken tot de persoonlijke telefoon van de Duitse bondskanselier, of hoe hogere defensie-uitgaven economisch zullen uitpakken—ten koste van de al ernstig beknotte binnenlandse civiele vraag, ten gunste van wapenexporten van andere landen—allemaal vragen die worden ontweken. De op twijfelachtige gronden ingestelde en voor onze export rampzalige sancties tegen Rusland komen in de brief niet eens aan de orde!

Nergens worden in de brief voorstellen gedaan die op stabilisatie en vergelijk zijn gericht.

Tenslotte is het beschamend te moeten vaststellen dat Nederland als meest getroffen land zich zonder protest heeft neergelegd bij het uitblijven van enig resultaat van het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17, hoewel de vluchtrecorders in goede staat zijn aangetroffen en Amerikaanse satellieten alles wat zich in het gebied heeft afgespeeld hebben geregistreerd.

De brief van de ministers is een brevet van onvermogen om tot een eigen oordeel en een eigen politiek te komen en als zodanig een dieptepunt in de Nederlandse buitenlandse en defensie-politiek.

O҂O

Geen opmerkingen:

Een reactie posten