woensdag 28 augustus 2013

Geen verdere Nederlandse medeplichtigheid aan een aanval op Syrië!

Toen Nederland begin van dit jaar twee Patriot-eenheden naar Turkije stuurde, verzekerde het Ministerie van Defensie dat de raketten ‘een puur defensieve taak’ hadden en ‘geen ondersteuning aan een no-fly zone of offensieve operatie’ zouden bieden. Dit in tegenstelling tot de twee eerdere Nederlandse Patriot-missies die als rugdekking dienden voor offensieve operaties. In 1991 voor de Golfoorlog, in 2003 voor de invasie die de staat en samenleving van Irak in een chaos heeft gestort die tot vandaag voortduurt.
 


O҂O organiseerde op 7 januari jl. een picketline tegen de huidige Patriotmissie omdat wij meenden dat ook ditmaal een interventie het werkelijke doel was.


Intussen is ons land steeds meer partij geworden in de moorddadige burgeroorlog in Syrië.

  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het IKV zijn ingeschakeld om in de gebieden in handen van rebellen, het lokale bestuur op poten te helpen zetten;
  • Daarnaast worden aan Jordanië, een van de uitvalsbases voor operaties in Syrië, voor €21m pantservoertuigen geleverd en steunt Nederland de economische oorlogvoering tegen Damascus’ bondgenoot Iran.
  • In juli was ons land een van de voortrekkers in het EU-besluit om Hezbollah, bondgenoot van Assad in Libanon, op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen vanwege een onbewezen aanslag in Bulgarije.
Dat de VS, Engeland and Frankrijk Syrië nu willen ‘straffen’ voor het vermeende gebruik van chemische wapens bij gevechten in een buitenwijk van Damascus, roept herinneringen op aan de gebeurtenissen voorafgaand aan de invasie van Irak. Net als toen, aldus Hans Blix, de Zweedse diplomaat belast met de speurtocht naar de massavernietigingswapens in Irak, beweerden Washington en Londen eigen inlichtingen te hebben die de uitkomst van de VN-inspecties overbodig maakten (ditmaal zijn deze ‘inlichtingen’, aldus de Times of Israel, door de Israelische geheime dienst aangeleverd op basis van afgeluisterde telefoongesprekken). Waarom niet de VN-inspecteurs hun werk laten doen en het rapport aan de VN Veiligheidsraad af te wachten?

De geplande vredesconferentie over Syrië, waarover Amerika en Rusland het in mei jl. in principe eens werden, is op een dood spoor. Gisteren werden de voorbereidende besprekingen door de VS afgelast. Immers, hoe zou de Syrische oppositie, die er in twee jaar niet in is geslaagd een gemeenschappelijk platform te vormen, zich op die conferentie hebben moeten presenteren? Er is dus alle reden om zeer sceptisch te zijn over de grote haast waarmee de VS, Engeland en Frankrijk tot de aanval willen overgaan.

Mogen wij verder verval van de wereldrechtsorde op z’n beloop laten?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten