maandag 9 december 2013

Verlenging Patriot-missie in Turkije—Niet doen!

Bijna een jaar geleden verzamelde zich een kleine groep demonstranten bij het Ministerie van Defensie op het Plein in den Haag om protest aan te tekenen tegen het Nederlandse besluit om Patriots te stationeren bij de Amerikaanse basis Inçirlik in Turkije. In aansluiting besloten de deelnemers zich te verenigen in een landelijke tak van het Enschedese Oorlog Is Geen Oplossing. 

O#O staat op het standpunt dat wat er ook aan kritiek te leveren is op het Assad-regime, de seculiere staat in Syrië niet het lot van Irak en Libië mag ondergaan. Nederland draagt een zware verantwoordelijkheid voor wat betreft het vernietigen van de staat in deze twee landen en voor de chaos die als gevolg daarvan is ontstaan. 

Moet Syrië daaraan worden toegevoegd? 

Dat Clingendael de Syrische oppositie traint in onderhandelen is misschien geen verrassing. Evenmin dat Nederland heeft meegeholpen het EU-wapenembargo niet te verlengen. Maar hoe IKV/Pax Christi kan meewerken aan het opzetten van bestuur in de ‘bevrijde gebieden’ waar degenen de scepter zwaaien die een van de oudste Christelijke gemeenschappen in de wereld willen uitroeien… Dat vraagt om een nieuwe vredesbeweging! 

De Patriot-missie begin 2013 heeft tot nu toe, ondanks pogingen van Saoedische kant om de VS tot interventie te provoceren, niet als rugdekking voor een nieuwe, fatale interventie van het Westen in het Midden-Oosten geleid. De voor het Nederlandse Patriot-besluit aangevoerde grond, nl. dat het ging om bescherming van een NAVO-bondgenoot tegen de dreiging van een Syrische aanval, was altijd belachelijk—er is geen ander woord voor. Het Turkse leger is 1 miljoen man sterk en modern bewapend; Assad heeft op z’n best éen-tiende van dat aantal, en is in gevecht met een opstand. 


De afkeuring van Erdogans Syrië-politiek in Turkije zelf was een factor in de explosie van onvrede afgelopen zomer en de grootscheepse demonstraties in alle grote Turkse steden. Het keiharde neerslaan van deze beweging, gevolgd door een mobilisatie van Erdogans traditionele, van het platteland afkomstige aanhang, tekent de scherpe tegenstellingen in het land. Turkije staat aan de vooravond van het barsten van een financiële ‘bubble’, en een van de grootste banken van het land, Garanti, verklaarde zich afgelopen zomer solidair met de betogers tegen Erdogan. 

De verlenging van de Nederlandse Patriot-missie heeft onder deze omstandigheden een geheel andere betekenis gekregen. Niet alleen zijn we partij tegen de seculiere staat in Syrië, maar ook tegen degenen in Turkije die zich verzetten tegen de sluipende Islamisering van dat land. Nog eens 42 miljoen—daar moet toch wel een betere besteding voor te vinden zijn? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten