woensdag 30 maart 2016

Oekraïne-debat in Den Haag

Er is niemand door het lint gegaan (zie onderstaande foto).


De bijeenkomst werd georganiseerd door het Haags Vredesplatform en De Haagse Mug en trok in totaal 20 bezoekers. Dat is weinig voor wat geboden werd, Sprekers waren Kees van der Pijl (Oorlog is geen Opossing), Joeri Oudshoorn (Haagse Stadspartij), Hans van Heijningen (SP) en Christine Teunissen (Partij voor de Dieren. 

Kees van der Pijl voerde drie hoofdargumenten aan om tegen het associatieverdrag te stemmen.:

a) Het verdrag miskent een grote etnichsche minderheid die in werkelijkheid Russisch is, Russisch spreekt en als zondanig binnenlands verzet voert. Er dreigt een Oekraïense natie te worden geforceerd, als eerder met die andere etnosche entiteit: Galicië uit de voormalige Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, die daar ook is beland.

b) De regering én de oppositie in de Oekraïne bestaat uit oligarchen die het land exploiteren voor eigen gewin. Functionarissen betalen ook vanuit hun privébelangen de zelf geworven vrijwilligersdbataljons, die in het Oosten huishouden, terwijl het leger terughoudend is omdat soldaten niet op landgenoten willen schieten.

c) De regering van de Oekraïne is aan de macht gekomen door een staatsgreep, waarbij etnische spanningen onstaan. De Russen door de “coloradokevers” genoemd die dienen te worden uitgeroeid.

Joeri Oudshoorn wil voor het verdrag stemmen. Ook al is de Europese Unie niet ideaal en heeft zij een constitutie met een tekst waartegen hij in een vorig referendum heeft gestemd, ook al sluit het verdragen als de TTIP en gedoogt het autoriotaire staten als Polen en Hongarije, het is een minder kwaad dan de status quo. Het representeert ondanks alles een norm van de rechtsstaat die in een andere context ontbreekt, en daardoor zou er controle kunnen ontstaat op de staatkundige willekeur. de politieke en fysieke bestaansonzekerheid en het ontbreken van rechtsbescherming die de burger in Wit-Rusland of in Rusland zelf kent. (NB: de EU heeft een associatieverdrag met Turkije en een vluchtelingenverdrag – maar in Turkije worden nu weer Armeense kerken in brand gestoken! J.B.)

SP; Drie redenen om tegen de stemmen:

- Verslechtering van de Oost-Westverhoudingen tussen Nederland en Rusland. Rusland ziet toe-eigening van de Oekraïne als een veiligheidsprobleem. Een kernoorlog kan dreigen.

- Open deur voor multinationals door lagere levensstandaard en dus het voordeel van een lagelonenland

- Gedogen van een machtspositie van extreem rechts, dat van het EU-sentiment gebruik maakt om zelf aan de macht te komen. De EU is geen factor om te kunnen controleren op corruptie. Daarvoor is de Raad vban Europa.het meest geschikte orgaan.

Partij voor de Dieren is tegen ratifictie van het verdrag ondat dit in Europa producten toelaat waarvan de productiemethoden in de EU verboden zijn, namelijk grote legbatterijen, plofkippen, kinderarbeid en genetische manipulatie (Monsanto doet zaken met Poroshenko). Dit leidt niet alleen dot dierenleed maar ook tot oneerlijke concurrentie tegen de boeren in de EU en tot een moraliteit die ‘vrijhandels”-verdragen à la TTIP gedoogt.

In de discussie zijn argumenten naa voren gebracht, waaruit blijkt dat het EU-verdrag niet tot sociale en economische verbeteringen van de Oekraïne kan leiden. De basiscorruptie zal niet verdwijnen zo lang de oligarchen het daar voor het zeggen hebben, de modernisering van de industrie in de Oekraïne, die vooral gebaseerd is geweest op leveranties aan Rusland (Antonov vlietgtuigfabrieken) wordt er niet door bevorderd. De “graanschuur van Europa” zal worden beheerst door de latifundistas van monsanto en gelijkaardige externe projectontwikkelaars.


Jan Bervoets

Geen opmerkingen:

Een reactie posten