maandag 23 september 2013

Syrië-debat met IKV Pax Christi

Maandagavond, 23 september 2013 vond in het SDO-gebouw te Enschede een debat plaats dat werd ingeleid door Mathieu Hermans, coördinator van het Midden-Oostenprogramma van IKV Pax Christi, en Sonja van den Ende, ons allen vooral bekend vanuit Oorlog is geen Oplossing en de Syrië Mediawerkgroep. Afgelopen vrijdag trok Sonja zich terug als Ambassadeur van de Vrede omdat zij zich op geen enkele manier kon verenigen met het Syrië-standpunt van IKV Pax Christi. Dit onderstreept het belang en de actualiteit van dit debat.

 De debatbijeenkomst “Wat te doen met Syrië?” stond al op het programma van de Vredesweek, naar aanleiding van een pleidooi van IKV Pax Christi om door middel van een begrensde militaire actie de Syrische burgerbevolking bescherming te bieden tegen het geweld. Al snel rezen vragen over de legitimiteit, praktische uitvoerbaarheid en de (ongewenste) effecten van een dergelijke militaire actie. Daar staan dan vragen tegenover wat de internationale gemeenschap wèl zou kunnen doen om het lot van de Syrische bevolking te verlichten. Of is zij veroordeeld tot het bieden van humanitaire hulp en de opvang van vluchtelingen en kan ze verder alleen maar hopen dat er snel een einde komt aan het geweld?

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten