donderdag 12 september 2013

Protestact​ie "Geen oorlog tegen Syrië" gaat door ondanks uitstel Obama

Enschede, 11 september 2013 - Ondanks het feit dat president Obama zijn aanvalsplannen heeft opgeschort om "de diplomatie een kans te geven" gaat de voor donderdagavond 12 september 2013 geplande protestactie van "Oorlog is geen Oplossing" Enschede wel doorgaan. Tussen 19 en 20 uur zullen we, net als vorige week, met een gelijkluidend spandoek op het "Ei van Ko" staan en pamfletjes uitdelen onder het winkelend publiek.
De tekst op deze pamfletjes geeft aan waarom we besloten hebben de protestactie toch door te laten gaan:
"Nog voordat het onderzoeksteam van de Verenigde Naties zijn werk had kunnen doen, begon het Westen al aan de voorbereiding van een militaire vergeldingsactie, waarvoor binnen de internationale gemeenschap en ook bij de eigen bevolking geen enkel draagvlak bestaat.
Dankzij voortvarend optreden van Rusland wordt op dit moment gewerkt aan een andere oplossing om het gebruik van chemische wapens te voorkomen en heeft Amerika het aanvalsplan tijdelijk opgeschort. Obama benadrukt echter dat uitstel geen afstel betekent en dus blijft verzet tegen deze oorlogspolitiek noodzakelijk.
Net als bij Irak, tien jaar geleden, zal een oorlog tegen Syrië tot een volstrekte ontwrichting van het land leiden waarvan grote delen in handen van al-Qaïda zullen vallen. De gevolgen van deze oorlog zullen zich echter niet tot Syrië beperken, maar ook Libanon, Iran en Israël zullen erin betrokken raken. En tegen alle beloftes in die destijds gemaakt zijn zullen ook de Nederlandse Patriot-raketten een rol spelen."
De initiatiefgroep "Oorlog is geen Oplossing" Enschede is een samenwerkingsverband van Aramese Beweging voor Mensenrechten, Comité Syrian in Nederland, Enschede voor Vrede, Nieuwe Communistische Partij NCPN afdeling Twente, Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen afkomstig uit Turkije) en Turks-Mediterrane Alawitische Vereniging (TAAB).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten