woensdag 11 september 2013

11/9: Afscheid van onschuld

Washington is in oorlog sinds 12 jaar. Volgens deskundigen, zoals Joseph Stiglitz en Linda Bilmes, hebben deze oorlogen het Amerikaanse volk tot dusver ongeveer $ 6 triljoen gekost, genoeg om de gemankeerde sociale zekerheid en Medicare voor decennia te behouden.


Alles wat er te zien is na 12 jaar oorlog, zijn de vetste banksaldi ooit voor de wapenindustrie en een reeks van vernietigde landen met miljoenen doden en ontwrichte mensen, die nog nooit een hand tegen de Verenigde Staten hebben opgeheven.

Wij leven in een wereld die in het teken staat van een al vele jaren durende mondiale militaire agenda, waaruit, niets en niemand ontziend, oorlog na oorlog voortvloeit. Oorlogen die slechts dood en verderf zaaien, slechts verliezers kennen en indruisen tegen het internationaal recht en bovendien mijlenver afstaan van het streven van alle volkeren in vrede te willen leven.

Nog ver van een wereld van vreedzame samenwerking, is deze wereld veranderd in een ontmenselijkte wereld, in de ban van onophoudelijke conflicten, onveiligheid, autoritair toezicht, ‘dubbeldenken’ en publieke ‘hersenspoeling’, die beide zo diep zijn ingebed en uitgezaaid door de massamedia.

Er dreigt opnieuw een gruwelijke oorlog ditmaal tegen Syrië uit te breken - de gevolgen zijn niet te overzien! - waarin ook ons land opnieuw kan worden betrokken. Een oorlog tegen mensen die wij totaal niet kennen.

Is de vraag gerechtvaardigd dat een langer lijdzaam toezien en afwachten toelaatbaar is? Mogen wij ons nog langer afzijdig houden?

Is onze onverschilligheid, ook voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen inmiddels een normaal verschijnsel? Wanen we ons veiliger door het maar zo te laten en moet het maar door anderen worden opgeknapt? Wat is dat voor een vooruitzicht?
Onze bezorgdheid deed ons besluiten een oproep aan de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer te sturen. Dat is wel het minste wat je kunt doen. Per slot besliste deze Kamer al eerder over leven en dood.

21 September is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede om ‘de idealen van vrede te promoten’. Genoeg aanleiding te vragen: stemt dit schrijven u tot nadenken, deelt u onze zorgen en komt ook u tot de conclusie dat een breed verzet nu meer dan ooit noodzakelijk is? Dan kunt ook ú uw steentje bijdragen het gevaar te keren en bijv. uw volksvertegenwoordiger benaderen. Talloos zijn de mogelijkheden om u te uiten. Aan het wereldwijde protest moeten ook wij ons steentje bijdragen.


Kees Mattijsen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten